fsdfdsfdsfdsfdsfdsf

PT Produkter

Har du egenerfaring fra trening men mangler kompetanse til å ta de rette grepene for å nå målet? Da kan Online PT produktene være det beste for deg. Velg mellom 3 ulike produkter som gir deg maksimal fleksibilitet i forhold til å kobinere trening med jobb og andre aktiviteter.

Er du mer typen som motiveres av en mer fysisk tilstedeværelse med oppbacking, teknikk tips underveis og push for å yte det det lille ekstra on-site, så er det PT Elite du skal velge.

PT Produkter

Øvrige produkter

Top