Fedme i befolkningen – Temadag med AFPT

AFPT Temadag Temadag med AFPT, Oslo Plaza – Overvekt i befolkningen

Med jevne mellomrom så er det temadager som er verdt å få med seg, og dette var absolutt en av de som var verdt de 5 timene som var satt av. Spennende foredragsholdere, varierte og gode vinklinger på ulike problemestillinger, god blanding av humør og alvor rundt et tema som berøer så altfor mange i vårt lange land.

Øyvind Hammer – mental coach og  motivator åpnet showet med sin alltid like energifulle og engasjerende oppvåkningn av en litt ettermiddagstrøtt gjeng, bestående av ca 200 mennsker – at han er dreven i gamet er det liten tvil om, fra og være litt slapp og trøtt gikk jeg til å være langt over snittet oppmerksom og lydhør fra det som kom på podiet – og det kom

Dr. Tore Taraldsen St.Olav hospital

Dr. Tore Taraldsen St.Olav hospital

mer godt med når 5 timer skal tilbakelegges etter endt arbeidsdag for de aller fleste.

Ferdig varmet opp så fikk Dr. Tore Taraldsen fra St.Olavs hospital ordet, en fantastisk lege og loakalpatriot fra trøndelag som med sine humorristiske innslag og mange stikk til kirugene så fikk han flere ganger salen til å bryte ut i latter. Likevel var det svært interessant å høre ferske tall om slankeoperasjonene vi foretar i Norge, og hvor stort behovet er for denne type operasjoner. Han dro oss igjennom hjernens belønningssenter, komplikasjoner knyttet til slankeoperasjoner, effekten og ikke minst hvilke erfaringer han selv hadde med egne pasienter som hadde gjennomført slankeoperasjon.En særdeles kunnskapsrik og god formidler av de medisinske fakta – til tross for sitt trønderske opphav..

Anki Sundin;ernæringsfysiolog; Samfunnsøkonomisk statestikk og ernæringsmessige utfordringer i kampen mot overvekt. Her var det duket for mye tall – skremmende tall  og mange tankevekkere – som jeg tror mange hadde hatt godt å av å høre – ikke minst de folkevalgte som kanskje hadde tatt alvoret inn over seg om de visste at 30 % av den norske befolkningen er pr definisjon overvektig. Det koster samfunnet ca 2,7 mrd i direkte kostnader som følge av overvekt og den indirekte prisen som følge av at folk dør før pensjonstiden – som igjen fører til et mindre bidrag til fellespotten – er også skyhøyt, nærmere 1,5 mrd.Her kan man leke seg mye med tall og stille MANGE kritiske spørsmål til de rette menneskene, sett opp mot tiltak og forebygging av fedme. Et veldig interessant innhold – til tross for mye «tørt»matriale»

Henriette Øien Helsedirektoratet

Henriette Øien Helsedirektoratet

Henriette Øien fra helsedirketoratet; forebygging av overvekt og fedme. At helsedirektoratet hadde tatt seg turen  – må man bare sette stor pris på, og det understreker jo at de faktisk ønsker å delta i debatten og fremme sine kostholdsråd og tiltak for å forebygge overvekt av fedme i befolkningen. Ikke uventet var det mange stortingsmeldinger og komiteer som det ofte er i politikken – men det ble fort vanskelig å svare på de enkleste tingene som nøkkelhullsmerking som for de fleste av oss med bakgrunn fra kost og treningsbransjen – finner svært lite effektiv. Å svare på hvorfor grandiosa er nøkkelhullsmerket, mens kylling fileet og fisk ikke er..skjønner de fleste ikke er lett å komme til bunns på – men de er i hvertfall på saken – så får vi se hva som kommer ut av det. Det var også dystre tall for Norge i forhold til utviklingen i resten av verden, og vi taper terreng i forhold til andre land som vi lå foran på lista tidligere.

Jørgen Foss; talsmann for femde og overvektige landsforbund og lokalpolitiker

Jørgen Foss, lokal politiker og talsmann for landsforeningen for overvektige

Jørgen Foss, lokal politiker og talsmann for landsforeningen for overvektige

Den dagen Jørgen Foss ikke lenger vil være lokalpolitiker eller talsmann for de overvektiges landsforbund så håper jeg han tar steget opp på en scene og starter med stand up! Makan til selvironi og humor er det sjeldent jeg har hørt, med tanke på hvilken helse utfordring han selv sitter midt oppe i. Selv om det var mye latter og han delete rikelig av egenne pinlige historier knyttet til det å være overvektig – så var det hans budskap som ble det viktigste for meg denne kvelden; og det var å ikke glemme medmenneskeligheten, og mangelen på kunnskap, vi som aldri har vært overvektige faktisk ikke har, rundt dette med oververvekt. Kloke og menneskelig ord – som i hvertfall jeg tok til meg..

Avslutningen fra AFTP`s grunnlegger var for meg kveldens beste; Espen Arntzen; husk å vær ydmyk for den kunnskapen du ikke har – det er lett å bli selvgod ovenfor andre som ikke har den samme kunnskapen – men vær klar over at de som sliter med overvekt, det er de som sitter på kunnskapen om hvordan dette virkelig føles – så lytt og prøv å forstå så langt du kan- så vil du vokse ennda mer som PT og med menneske ovenfor andre i en vanskelig situasjon.

 

Takk for alle som bidro til å belyse og dele av sin kunnskap som jeg vet jeg vil ha stor glede av i mitt virke som PT i tiden fremover – så skal jeg gå dypere inn på hvert enkelt emne utover i året som kommer.

 

 

 

 

 

Skrevet i Blogg